BOJOVÉ SPORTY TRVALE PŘESUNUTY DO EXTÉRNÍ TĚLOCVIČNY

Velehradská 1905, Staré Město.
Zodpovědná osoba Mgr. Ondřej Chudoba, tel.: 724 743 305.

Facebook

Od října připravujeme v nových prostorách FIT-KO pohybové kroužky pro děti.